Shirt Naam Functie Positie
Piet Van Mol coach
Anthony Peters speler
BenoƮt De Jonghe speler
Dieter Willaert speler
Jorne Bendels speler
Louis Dekien speler
Patrick Capper speler
Tijl Goens speler
Christel Demulder afgevaardigde, tafelofficial
Jamie Vermoote tafelofficial, afgevaardigde
Kim Vandewiele tafelofficial, afgevaardigde
Nancy Maesen tafelofficial, afgevaardigde