Shirt Naam Functie Positie
Dirk Goens coach
Arthur Vancauwenberge speler
Brandon Geryl speler
Clovis Bruynoghe speler
Jeffrey Rotsaert speler
Luca Haentjens speler
Nicolas Sytche speler
Olivier Verhaeghe speler
Sander Saubain speler
Shenzo Moreaux speler
Bert Goens afgevaardigde, tafelofficial
Gino Moreaux tafelofficial, afgevaardigde
Guy Saubain tafelofficial, afgevaardigde
Paul Mahieu tafelofficial